ThangBa’s Blog – Human Resource (HR) hay Quản trị nhân sự là gì? Google cũng khó lòng trả lời được cho bạn câu hỏi này. Bởi để trả lời câu hỏi này còn tùy vào bạn là ai khi đặt câu hỏi này. Với mỗi đối tượng khác nhau sẽ có gốc nhìn khác nhau về HR, và câu trả lời sẽ không giống nhau. Vì vậy Google cũng sẽ trả lời cho bạn một lý thuyết cơ bản nhất.

Quản trị nhân sự hay là Quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm.

Wikipedia

Gốc nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp

Tôi đoán đây là gốc nhìn quan trọng nhất. Vì Lãnh đạo doanh nghiệp là người dẫn dắt công ty, chiến lược của ông ấy sẽ quyết định hướng đi cho bộ phận HR của công ty.

Bạn có thể đoán được bộ phận HR là tổ chức phỏng vấn, thu hồ sơ cá nhân, ký hợp đồng…trên hết là tính lương và trả lương hàng tháng. Tuy nhiên, ở Lãnh đạo doanh nghiệp họ sẽ chưa quan tâm việc này. Họ chỉ quan tâm đến một số mục tiêu quan trọng mà HR phải làm được.


Quản trị nhân sự là cung cấp cho doanh nghiệp một đội ngũ nhân sự mạnh và hoạt động hiệu quả (effective).

Trong suốt bề dày lịch sử hoạt động của ngành, vai trò của HR ngày càng quan trọng và có nhiều tiếng nói hơn trong doanh nghiệp. Những giám đốc nhân sự (HR director), hay những chuyên gia HR ngày càng trở thành những cộng sự (partner) quan trọng của CEO.

Để hiểu như thế nào là “đội ngũ nhân sự mạnh” và “hoạt động hiệu quả” chúng ta có thể chia thành các mục tiêu nhỏ, dưới gốc nhìn chiến lược của CEO như sau:

Các mục tiêu quan trọng của HR

Gốc nhìn của những người làm HR

Tương ứng với các mục tiêu của ban lãnh đạo, thì những người làm HR cũng phải hình thành nên các bộ phận chức năng đảm nhận từng mục tiêu. Thường thì gốc nhìn của bộ phận HR sẽ nghiên về hướng Function.

  1. Xây dựng chiến lược nhân sự (HR Strategy): Hoạch định được các kế hoạch nhân sự. Bắt đầu định hướng chiến lược công ty (Business Strategy) sẽ định hình hướng phát triển của công ty.
  2. Tuyển người đúng vị trí: Bộ phận gắn liền chiến lược này là Talent Acquisition. Dễ hiểu hơn thì là Tuyển dụng (recruitment).
  3. Xác định các gói thu nhập phù hợp: Bộ phận đảm nhận việc này có thể kể đến Total Compensation (tôi không dịch được từ này). Bộ phận này bao gồm từ việc thiết kế chương trình Lương thưởng, phúc lợi đến việc thực thi chương trình này để đảm bảo quyền lợi nhân viên. Ở Việt Nam dễ thấy nhất là việc thực thi của phòng tiền lương (Payroll)
  4. Xây dựng lộ trình phát triển và giữ chân người tài: Đẳng cao và hơi khó hiểu là Talent Management. Muốn dễ hình dung hơn thì là phòng đào tạo (Training). Hơn cả sự đào tạo, nhân sự càng giỏi càng gắn bó thì người ta có nhu cầu phát triển nội lực của nhân sự. Bộ phận này cũng bao gồm cả việc đánh giá và quản lý hiệu suất nhân viên (Performance Management) để biết cần phải đào tạo gì, định hướng phát triển ra sau.
  5. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và giải quyết tranh chấp. Dễ hiểu thì là bộ phận Legal, Công đoàn. Phức tạp hơn 1 xíu thì là HR Compliance. Tất cả các bộ phận trong HR đều phải hoạt động dựa trên cơ sở luật. Bộ phận này chính là đảm bảo điều đó.

Để dễ hình dung hơn các bộ phận của HR, thì tôi có một hình sưu tập từ McLearn. Đây là bản đồ mà tôi vẫn thường sử dụng khi chia sẽ về các function trong HR.

HR Management Framework
HR Management Framework (McLearn)

Tổng kết

Có rất nhiều cách trả lời câu “Quản trị nhân sự là gì?” Bởi câu hỏi này còn chưa rõ ràng về mục đích hỏi nên sẽ rất khó trả lời đúng. Nên thay vì hỏi như thế, bạn nên cụ thể câu hỏi của mình ví dụ:

  1. Các chức năng cơ bản của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp là gì?
  2. Những mục tiêu quan trọng mà bộ phận Quản trị nhân sự cần chú ý đến là gì?
  3. Các những phương pháp Quản trị nhân sự nào?
  4. …Và đó cũng là mục tiêu của ThanhHR’s Blog muốn hướng đến. Với những bài viết tiếp theo, tôi sẽ đi vào chia sẽ kinh nghiệm của mình với những vấn đề trên.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi ThangBa’s Blog!