ThangBa’s Blog – Tôi gặp nhiều anh chị em cần tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, nhưng luôn chết ở vấn đề không biết bắt đầu xây hệ thống gì. Kết quả là các hệ thống quản trị nhân sự vẫn thô sơ, công ty bị tắt với bộ máy backoffice chậm chạp. Đó là chưa kể đến các phần mềm quản trị nhân sự vẫn là google sheet, excel và đống giấy tờ.

Một câu chuyện người triển hệ thống quản trị nhân sự cần phải hiểu là mỗi giai đoạn khác nhau bạn cần những công cụ khác nhau. Không sớm không muộn, bạn cần đầu tư cho hệ thống quản trị nhân sự đúng thời điểm. Vậy đâu là thời điểm đúng, và đầu tư vào gì? Có 9 loại hệ thống quản trị mà chúng ta phải đầu tư tương ứng với 3 giai đoạn phát triển của công ty: Khởi nghiệp (Start), Phát triển (Grow) và Tối ưu (optimize).

Chú ý chữ hệ thống ở đây bao gồm cả phần mềm, quy trình, con người vận hành công việc hằng ngày và cả sự quan tâm ưu tiên của lãnh đạo công ty.

9 loại phần mềm quản trị nhân sự cần thiết cho giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Chi tiết lý do tại sao cần những hệ thống quản trị nhân sự này thì các bạn xem ở trang này. Tuy nhiên bài viết này thể hiện ở gốc độ “phần mềm” (software), còn tôi thì muốn nhấn mạnh chữ “system” chúng ta bận tâm không chỉ cần phần mềm, mà còn cả quy trình, con người vận hành công việc đó.

Hình trên, bài viết ở trang nguồn trên cũng chưa thể hiện độ sâu, độ phức tạp của hệ thống khi triển khai. Nếu ứng với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, thì từng hệ thống đều có mức độ phức tạp sẽ khác nhau.

Một quan điểm cá nhân khác của tôi là tất cả 9 hệ thống trên đều cần thiết cho tất cả giai đoạn của công ty. Tuy nhiên, với quy mô khác nhau chúng ta triển khai hệ thống có độ phức tạp khác nhau. Ví dụ ở giai đoạn Start cũng vẫn làm Onboarding nhưng mức phức tạp đơn giản hơn nhiều, chỉ là các thủ tục giấy tờ đơn giản cho đủ việc, chứ chưa đầu tư dịch vụ chuyên nghiệp hay hệ thống tự động gì cả.

Thế thì triển khai các hệ thống trên như thế nào? Bản thân tôi cũng đang trên chặn đường học hỏi và trải nghiệm. Các bạn cùng đồng hành nhé!

Tháng Ba!